27-01-04

Stem

De stem van god zelve op aarde wordt nu één maand gehoord bij monde van deze blog.  Een jubileum dat moet gevierd worden !
 
Ziezo, genoeg gevierd, god begint nu aan een lange winterslaap.  Wordt hij ooit nog wakker ?  Alleen god weet het.

13:17 Gepost door God | Permalink | Commentaren (53) |  Facebook |

24-01-04

De blog van Leentje en het commentaar van god zelve

Op de blog van Leentje is een heerschap actief luisterend naar de naam Bert (of zich daarvoor uitgevend).  God is zeer toornig over wat dit heerschap aan lasterlijke ideeën verspreidt.
 
--- begin officiële mededeling god ---

God heeft zich lang genoeg afzijdig gehouden in deze discussie maar nu is de maat vol.

God stelt zich ernstige vragen over de geaardheid van Bert als hij het fotootje van twee minnekozende meisjes op de blog van Leentje pervers vindt. God weet namelijk uit goed geïnformeerde bron dat hetero mannen zo'n erotiserende foto van twee mooi meisjes best wel te pruimen vinden (ja, ja, ook god heeft gevoel voor humor).

Daarom vraagt god zich af of bert zich misschien onbewust niet goed bewust is van zijn geaardheid en daarom overreageert (ja, jongens en meisjes, god heeft vandaag nog even met Freud zitten babbelen - kijk daar loopt hij net - hoi Sigmund !). Helaas beste bert, ontkennen heeft geen zin, van onbewuste dingen ben je je nu éénmaal niet bewust dus ontkennen zou enkel maar de vermoedens sterken.

--- einde officiële mededeling god ---

22:29 Gepost door God | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Prangende vraag

God vraagt zich af wat de bloggende gemeenschap op skynet denkt van het prachtige kleurenpalet dat zijn blog siert.  Alle commentaren zijn welkom en zullen zorgvuldig gewikt en gewogen worden.

22:24 Gepost door God | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Gekraakt

God heeft gemerkt dat zijn blog gekraakt werd door lieden van laag allooi luisterend naar de achternaam "Totempaal".  Hij distantieert zich dan ook van alle commentaren die door deze heidenen op zijn blog werden geplaatst.  Vanaf nu spreekt god zelve terug tot u en allen die luisteren zullen delen in zijn heilige genade.

22:22 Gepost door God | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tegenbericht

Bericht van de oude ma aan Jean.  Ze zijn uwen paal komen halen, alleen de kop ligt hier nog.

22:19 Gepost door God | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-04

Belangrijke boodschap

Bericht van Jean Totempaal aan zijn oude ma : het kruidenrekje ligt onder het gele zeil in de garage.

22:17 Gepost door God | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

15-01-04

Een goddelijke boodschap

Tot u spreekt god vanop zijn troon in den hemel.  Ge moet allemaal wat meer en beter geloven.  Om het beter te begrijpen zal god dat eens plastisch voorstellen. En daar nog een verhelderende tekst bij geven ook.
 
Die trein word getrek deur die lokomotief, nie deur die kondukteurswa nie. Net so berus ons geloof op God en Sy Woord, nie op ons gevoel nie. "Moenie toelaat dat u geloof op u gevoel berus nie." 

19:17 Gepost door God | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

14-01-04

Goed gezind

God is goed gezind vandaag, dus hij stelt het vernietigen van de wereld nog even uit.

10:15 Gepost door God | Permalink | Commentaren (32) |  Facebook |

13-01-04

God luistert mee terwijl u blogt.


10:28 Gepost door God | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

12-01-04

God spreekt

Aanhoor deze goddelijke woorden.  Hij die op de dag des Heren den twaalfden januari van het jaar des Heren tweeduizend en vier zich aanmeldt als den vijfhonderdsten bezoeker mag zich verheugen in de goddelijke genade.
 
Een afspraak met den Heligen Geest is schon gemacht for the lucky one qui gagne.  Excuseer, god zijn taalcomputerke lag even in de knoop met zichzelve.
 

13:11 Gepost door God | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

06-01-04

Words, don't come easy...

In de reacties van deze Heilige Blog zag ik dat Leentje suggereerde de woorden sex en naakt tienmaal te gebruiken om het aantal tits, euh hits te laten toenemen.  Beste Leentje, god verlaagt zich niet tot dergelijke dingen (het vermelden van de woorden sex en naakt dus), en zeker gaat hij de woorden sex en naakt niet vermelden om meer hits te halen. Ook andere woorden zoals blote borsten, rampetampen of big brother staan niet in het goddelijk woordenboek. Net zomin als sex en naakt. Het gebruik van woorden als sex en naakt enkel en alleen maar om hits te halen is uit den boze volgens het goddelijke inzicht. Bovendien zijn er al zoveel anderen die woorden gebruiken zoals sex en naakt en bekende vlaming en  blote borsten en sex en Big Brother en naakt en penis en neuken en vagina en monologen. Op den duur zou je toch denken dat het geen effect meer heeft dat vermelden van woorden zoals sex en naakt.

18:33 Gepost door God | Permalink | Commentaren (23) |  Facebook |

05-01-04

Tellers

Aangezien god nu toch begint te geloven dat de tellers correct werken, heeft hij in zijn oneindige wijsheid besloten deze verifactie procedure definitief af te bouwen.  Het geloof van god heeft hem gered, als het ware.
 
Gaat nu allen heen in vrede.

13:22 Gepost door God | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

31-12-03

Top 10

God doet nog even een extra post om hoger te eindigen in de top10 van skynet en dan houdt hij het voor bekeken voor dit jaar.
 
Wetende dat ik dus even een oogje dichtknijp :
- kan Lord Blotbilski Lady Rosita nog een goede beurt geven
- kan Leentje haar duivels ontbinden en nogmaals toegeven aan haar vleselijke lusten
- kan Lambikske bij Nostrahuismus op bezoek gaan
- en kan Ongelovige Thomas een antwoord zoeken op zijn vragen (of een vraag op mijn antwoorden)
 
Tenslotte zou ik rik willen bedanken om mij erop te wijzen dat hij in zijn leven al evenveel tijd in bidden heeft gestoken als George Bush Jr. in het van buiten leren van namen van plaatsen die hij bombardeert.

15:03 Gepost door God | Permalink | Commentaren (1699) |  Facebook |

Ik heb niets te vertellen

Ik heb niets te vertellen. Het heeft dan ook geen enkele zin om verder te lezen, de hoeveelheid relevante info is nul komma nul. Meer zelfs, eigenlijk is dit een test van de overheid om te zien hoe lang mensen het kunnen volhouden een volledig inhoudsloze tekst te lezen die eigenlijk over niets gaat. Al doemt dan weer ontegensprekelijk de vraag op of niets ook niet iets is. U begrijpt wat ik bedoel ongetwijfeld.  Of ook weer niet, dat kan me nu even aan mijn harige reet roesten als u begrijpt wat ik bedoel.  Of ook weer niet,...
 
Ik zei toch dat ik niets te vertellen heb.

14:48 Gepost door God | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Waarschuwing

Bij de blog "ookdit" in de reacties (http://ookdit.skynetblogs.be/comment.php?post_ID=141973) las ik bij monde van de lieftallige Morgaine (http://morgaine.skynetblogs.be/) dat er een wedstrijd gaande is om het meest spuuglelijke design te verkiezen.
 
God laat hierbij weten dat hij zeer toornig zal zijn indien zijn design verkozen zou worden. God heeft daar namelijk vele uren noeste arbeid in gestoken en zal zich dan ook gepast flink boos maken indien hij in de prijzen zou vallen.
 
Kom dus later niet klagen dat u niet gewaarschuwd was.

11:16 Gepost door God | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

30-12-03

Noodzaak

Ik zie me genoodzaakt te reageren op al deze heidense baliekluivers, lapzwansen en leeglopers die de blog van god zelve bedelven met hun scabreuze commentaartjes.
 
Lambikske, gij moogt niet binnen in het paradijs, daarvoor moet gij eerst dood gaan jongen en dat is nu geenszins het geval klaarblijkelijk.
 
Ongelovige Thomas, van dergelijke maniakale vunzigheden ben ik niet gediend (betekent OMG soms Ontzettend Maniakaal Gastje ?), gelieve in het vervolg een beetje beter op uw woordenschat te letten.  Gij met uw goor slettenbaksmoelwerk.
 
Leentje, gij waart zo schattig, hoe is het toch mogelijk dat gij uw ziel aan den duivel hebt verkocht.  Moet ik anders eens in Genk neerdalen om u terug te bekeren ?
 
Lord blotbilski en lady rosita, uw ongeloof is zeer kwetsend. Maar god weet alles, dus ik weet dat jullie één en dezelfde schizofrene persoon zijn en daarom is het 'jullie' vergeven.
 
Rik, gij zijt een betweter, maar uw woorden zijn slechts schone schijn, zoiets weet god gewoon.
 
En wil iedereen me nu eens eindelijk met rust laten ?  Er staan hier nog 50.000 Iraniërs voor de deur die geholpen wensen te worden.

13:58 Gepost door God | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

29-12-03

Verlossing

Spreekt en gij zult verlost worden verdomme.  Van alle zonden en andere stommiteiten die gij in uw zinloze en zinneloze leven al hebt uitgevreten.  Spreekt zeg ik u, ik zal luisteren en intussen het onkruid wieden, want dat is een activiteit tijdens dewelke ik vredig kan nadenken over alles wat ik hoor, over de stommiteiten die gij beging bijvoorbeeld.  Maar spreek dan toch !  Ik zit hier toch niet voor niets te zitten. Ik ben hier nedergedaald ter aarde met Pasen en het is nu al Kerstmis en nog heeft er niemand gesproken.  Spreekt dus en ik zal luisteren met gezwollen aderen en één vollen blaas want ook god moet af en toe eens zijn binnenste ledigen van al die onreine dingen.  Maar spreekt dan toch !

16:04 Gepost door God | Permalink | Commentaren (23) |  Facebook |

Teller

Zo'n teller lijkt me hoogst onbetrouwbaar.  Ik geloof niets als ik het niet eerst zie (ha ha, heeft u 'm ?), dus zie ik me genoodzaakt een extra teller ter verificatie van de voorgaande te zetten. Omdat ook die teller niet zeker juist loopt en beide tellers eventueel dezelfde fout kunnen maken, heb ik er nog een derde teller bijgezet.
 
Om echt alle fouten uit te sluiten...

11:30 Gepost door God | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Titel

Gij zijt hier niet welgekomen, gij toevallige bezoeker die op dit uur des verderfs niets beter weet te doen dan hier uw vermaledijde tijd te verspillen aan nutteloze blogs.
 
Scheer u weg !  Maak voort en laat mij gerust, stelletje maniakken !
 
Zeg maar dat god het gezegd heeft.
10:45 Gepost door God | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |