29-12-03

Verlossing

Spreekt en gij zult verlost worden verdomme.  Van alle zonden en andere stommiteiten die gij in uw zinloze en zinneloze leven al hebt uitgevreten.  Spreekt zeg ik u, ik zal luisteren en intussen het onkruid wieden, want dat is een activiteit tijdens dewelke ik vredig kan nadenken over alles wat ik hoor, over de stommiteiten die gij beging bijvoorbeeld.  Maar spreek dan toch !  Ik zit hier toch niet voor niets te zitten. Ik ben hier nedergedaald ter aarde met Pasen en het is nu al Kerstmis en nog heeft er niemand gesproken.  Spreekt dus en ik zal luisteren met gezwollen aderen en één vollen blaas want ook god moet af en toe eens zijn binnenste ledigen van al die onreine dingen.  Maar spreekt dan toch !

16:04 Gepost door God | Permalink | Commentaren (23) |  Facebook |

Commentaren

Spreek... ... en U zal worden opengedaan ?

Mag ik dan binnen in het Paradijs ?

Gepost door: lambikske | 29-12-03

pff als he maar niet moet kloppen op de paradijselijke deur

Gepost door: dog | 29-12-03

SPREEK Gij hebt gemakkelijk klappen, nondedju. En als ik nu eens doofstom ben? Wat heeft uwe goddelijkheid daarop te zeggen? Spreek, godver....

Gepost door: lordblotbilski | 29-12-03

SPREEK Lady Rosita nodigt U bij deze uit om HAAR tuin te wieden. IK HEB GESPROKEN, NU GIJ WEER.

Gepost door: lady rosita | 29-12-03

vloeken God ziet u. Hier vloekt met niet. verdomme !

Gepost door: god | 29-12-03

OMG! Luister eens hier, stukske God van mijn voeten, MANIAKaal heb ik naar U gezocht, en staat er niet geschreven : ' Gij die zoekt, zult vinden '?
Edoch geloof ik niet écht dat U de Almachtige bent, want tevens staat geschreven : ' Velen zijn geroepen, doch weinigen uitverkoren '.
Want, Heer, als het Schrift waarheid wordt, moet U dan niet computergewijs tot ONS spreken, en niet WIJ, nederige aardwormen, tot U?!

Gepost door: Ongelovige Thomas | 30-12-03

Hallo! Dag lieve bloggertjes allemaal,
Hi God,
Ik moet na de kerstvakantie in de les biologie een dissectie doen,
nu heb ik 'aardwormen' ingetikt in Google en ik kom hier terecht!
Is er soms een vijwilliger die...

Gepost door: Leentje | 30-12-03

Oprotten ! Kunnen alle Kankerlijers en ander gespuis hier nu eindelijk eens flink OPROTTEN ?

God heeft het druk, veel volk binnengekomen de laatste dagen.

Dat oprotten geldt niet voor Leentje natuurlijk, want dat is een schatje. Kan Ongelovige Thomas zijne wormigheid aanbieden om door Leentje gedissecteerd te worden ? Alvast bedankt. (wel oppassen Leentje, Thomas heeft maniakale trekjes).

Gepost door: God ZELVE | 30-12-03

WAAROM? In een grijs verleden placht ik mij tot U te richten, doch waarom hebt gij nooit geantwoord? Zelfs niet op mijne aangetekende brieven?

Gepost door: lord blotbilski | 30-12-03

TWIJFELS ALOM Zijde gij wel diegene die gij beweert te zijn? Laat uwe pas ne keer zien!

Gepost door: lady rosita | 30-12-03

WIE VAN DE DRIE? En zijde gij de Vader, de Zoon of den Heiligen Geest? En zo gij de Zoon zijt, weet uwe peere hiervan?

Gepost door: lady rosita | 30-12-03

MULTIDISCIPLINAIR His Lordship raadt U aan U met spoed te laten opnemen in een gesloten inrichting. Misschien dat een multidisciplinaire aanpak door gespecialiseerde hulpverleners zoals daar zijn neurologen, psychiaters, psychologen en wat dies meer aan therapeuten voorhanden is, op de valreep voor enig soelaas kan zorgen. Ik heb wel gezegd: misschien. Desalniettemin onze beste wensen voor 2004, 't zal nodig zijn.

Gepost door: lord blotbilski | 30-12-03

bidden ---> Thomas,
God spreekt tot de mensen, inderdaad, maar de mensen moeten ook tot God spreken, dat noemt men bidden.

Gepost door: rik | 30-12-03

woehaha De strijd tussen goed en kwaad is voorgoed begonnen !!!
http://devil.skynetblogs.be
Woehaha ...

Gepost door: Devil | 30-12-03

Lieve Rik, 'Bidden' zou moeten zijn 'spreken tot God', maar de ervaring leert mij dat het in 90% van de gevallen gewoon navelstaarderij is : 'wat heeft mijn navel NIET en die andere WEL'?! En God geef me dan a.u.b. een goed examen, een nieuwe auto, een goede gezondheid...en oh ja, dan mogen de kruimels naar Biafra, want we zijn toch menslievend, nietwaar?

Gepost door: Ongelovige Thomas | 30-12-03

huh huh, zijn der nu ook al twee leentjes ?
In ieder geval, ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht, die is veeeeeel leuker...

Gepost door: Leentje | 30-12-03

To her Ladyship Rosita Ts, ts, ts, Rositaatje toch... Nog nooit gehoord van de Heilige Drieéénheid?
God de Vader verenigt in zich de Zoon en de Heilige Geest.
( een vrij schizofrene bedoening, als u het mij vraagt, doch dit terzijde )
Dat is leerstof uit het L.O., en op je schrijfsels afgaand heeft je schoolcarrière zich toch wel wat verder uitgestrekt! ;-)

Gepost door: Ongelovige Thomas | 30-12-03

TO ONGELOVIGE THOMAS Wij hebben het L.O. overgeslagen, sukkel.

Gepost door: lady rosita & lord blotbilski | 30-12-03

Stoute Thomas Voor een deel van mijn antwoord verwijs ik naar het volgende iets recentere onderwerp. En dat van mijn navel, daar durft nog al eens wat pluis in te zitten ja, maar ik ben anderzijds toch niet zo geïnteresserd in wat in andermans navel zit.

Gepost door: Rik | 30-12-03

L.O. ? LO, is dat Lichamelijke Opvoeding ?

Gepost door: snotneus | 30-12-03

Nee Dat staat voor landelijke ontplooing. Een eufemisme voor ik ben weer 200kg aangekomen.

Gepost door: rik | 30-12-03

Lady & Lord Jullie weten niet wat jullie gemist hebben in het L.O.!
Ik heb tenminste geleerd papier te knippen en met mijn vingers te schilderen.

Gepost door: Ongelovige Thomas | 30-12-03

Trouwens... ...als je het L.O. overslaat, zit je met kakkebroeken in de unief.
Ook gezellig!

Gepost door: Ongelovige Thomas | 31-12-03

De commentaren zijn gesloten.