30-12-03

Noodzaak

Ik zie me genoodzaakt te reageren op al deze heidense baliekluivers, lapzwansen en leeglopers die de blog van god zelve bedelven met hun scabreuze commentaartjes.
 
Lambikske, gij moogt niet binnen in het paradijs, daarvoor moet gij eerst dood gaan jongen en dat is nu geenszins het geval klaarblijkelijk.
 
Ongelovige Thomas, van dergelijke maniakale vunzigheden ben ik niet gediend (betekent OMG soms Ontzettend Maniakaal Gastje ?), gelieve in het vervolg een beetje beter op uw woordenschat te letten.  Gij met uw goor slettenbaksmoelwerk.
 
Leentje, gij waart zo schattig, hoe is het toch mogelijk dat gij uw ziel aan den duivel hebt verkocht.  Moet ik anders eens in Genk neerdalen om u terug te bekeren ?
 
Lord blotbilski en lady rosita, uw ongeloof is zeer kwetsend. Maar god weet alles, dus ik weet dat jullie één en dezelfde schizofrene persoon zijn en daarom is het 'jullie' vergeven.
 
Rik, gij zijt een betweter, maar uw woorden zijn slechts schone schijn, zoiets weet god gewoon.
 
En wil iedereen me nu eens eindelijk met rust laten ?  Er staan hier nog 50.000 Iraniërs voor de deur die geholpen wensen te worden.

13:58 Gepost door God | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

VERKEERDE DIAGNOSE Mogen wij er U attent op maken dat 'wij' niet een en dezelfde schizofrene persoon zijn, doch lijden aan het Meervoudig-Persoonlijkheids-Syndroom?
Toch met dank voor Uwe vergevingsgezindheid.

Gepost door: lord blotbilski & lady rosita | 30-12-03

oh god God ik heb gezondigd... Ik heb toegegeven aan mijn vleselijke lusten. Wat moet ik doen ?

Gepost door: Leentje | 30-12-03

Lady & Lord Lijd jij aan het meervoudig persoonlijkheidssyndroom, of jullie allemaal?

Gepost door: Ongelovige Thomas | 30-12-03

Voor eens en altijd ... Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul !

Gepost door: Devil | 30-12-03

Heiligschennis! God!
Die heidense Iraniërs zijn op weg naar Mohammed!
...of kleeft U ook het oecumenische gedachtengoed aan?

Gepost door: Ongelovige Thomas | 30-12-03

Ach God Ik zal hier maar meteen te biechten gaan en toegeven dat ik een betweter ben. Maar ik wil wel ter verdediging aanvoeren dat ik er ook niet aan kan doen dat ik het beter weet en dat het toch juist goed van mij is andere mensen ook met deze kennis te verblijden.
Als 2de puntje zou ik u er nog op willen wijzen dat ondanks het feit dat u alles ziet u toch over het hoofd hebt gezien dat ik in mijn leven al evenveel tijd in bidden heb gestoken als George Bush Jr. in het van buiten leren van namen van plaatsen die hij bombardeert.

Gepost door: Rik | 30-12-03

Oh my God... Al ik dat hier zo allemaal bekijk en nog eens opnieuw verwonderd om me heen schouw, begot.... het Einde der Tijden schijnt aangebroken...... dringend onzen ouwe Nostradamus er bijsleuren om de verdere Tekenens des Onheils te herkennen....Gepost door: lambikske | 30-12-03

Nostrie Nostrie zit hier naast me. Hij vraagt om te zeggen dat het maar om te lachen was.

Gepost door: God zelve | 30-12-03

De commentaren zijn gesloten.