31-12-03

Top 10

God doet nog even een extra post om hoger te eindigen in de top10 van skynet en dan houdt hij het voor bekeken voor dit jaar.
 
Wetende dat ik dus even een oogje dichtknijp :
- kan Lord Blotbilski Lady Rosita nog een goede beurt geven
- kan Leentje haar duivels ontbinden en nogmaals toegeven aan haar vleselijke lusten
- kan Lambikske bij Nostrahuismus op bezoek gaan
- en kan Ongelovige Thomas een antwoord zoeken op zijn vragen (of een vraag op mijn antwoorden)
 
Tenslotte zou ik rik willen bedanken om mij erop te wijzen dat hij in zijn leven al evenveel tijd in bidden heeft gestoken als George Bush Jr. in het van buiten leren van namen van plaatsen die hij bombardeert.

15:03 Gepost door God | Permalink | Commentaren (1699) |  Facebook |

Ik heb niets te vertellen

Ik heb niets te vertellen. Het heeft dan ook geen enkele zin om verder te lezen, de hoeveelheid relevante info is nul komma nul. Meer zelfs, eigenlijk is dit een test van de overheid om te zien hoe lang mensen het kunnen volhouden een volledig inhoudsloze tekst te lezen die eigenlijk over niets gaat. Al doemt dan weer ontegensprekelijk de vraag op of niets ook niet iets is. U begrijpt wat ik bedoel ongetwijfeld.  Of ook weer niet, dat kan me nu even aan mijn harige reet roesten als u begrijpt wat ik bedoel.  Of ook weer niet,...
 
Ik zei toch dat ik niets te vertellen heb.

14:48 Gepost door God | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Waarschuwing

Bij de blog "ookdit" in de reacties (http://ookdit.skynetblogs.be/comment.php?post_ID=141973) las ik bij monde van de lieftallige Morgaine (http://morgaine.skynetblogs.be/) dat er een wedstrijd gaande is om het meest spuuglelijke design te verkiezen.
 
God laat hierbij weten dat hij zeer toornig zal zijn indien zijn design verkozen zou worden. God heeft daar namelijk vele uren noeste arbeid in gestoken en zal zich dan ook gepast flink boos maken indien hij in de prijzen zou vallen.
 
Kom dus later niet klagen dat u niet gewaarschuwd was.

11:16 Gepost door God | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

30-12-03

Noodzaak

Ik zie me genoodzaakt te reageren op al deze heidense baliekluivers, lapzwansen en leeglopers die de blog van god zelve bedelven met hun scabreuze commentaartjes.
 
Lambikske, gij moogt niet binnen in het paradijs, daarvoor moet gij eerst dood gaan jongen en dat is nu geenszins het geval klaarblijkelijk.
 
Ongelovige Thomas, van dergelijke maniakale vunzigheden ben ik niet gediend (betekent OMG soms Ontzettend Maniakaal Gastje ?), gelieve in het vervolg een beetje beter op uw woordenschat te letten.  Gij met uw goor slettenbaksmoelwerk.
 
Leentje, gij waart zo schattig, hoe is het toch mogelijk dat gij uw ziel aan den duivel hebt verkocht.  Moet ik anders eens in Genk neerdalen om u terug te bekeren ?
 
Lord blotbilski en lady rosita, uw ongeloof is zeer kwetsend. Maar god weet alles, dus ik weet dat jullie één en dezelfde schizofrene persoon zijn en daarom is het 'jullie' vergeven.
 
Rik, gij zijt een betweter, maar uw woorden zijn slechts schone schijn, zoiets weet god gewoon.
 
En wil iedereen me nu eens eindelijk met rust laten ?  Er staan hier nog 50.000 Iraniërs voor de deur die geholpen wensen te worden.

13:58 Gepost door God | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

29-12-03

Verlossing

Spreekt en gij zult verlost worden verdomme.  Van alle zonden en andere stommiteiten die gij in uw zinloze en zinneloze leven al hebt uitgevreten.  Spreekt zeg ik u, ik zal luisteren en intussen het onkruid wieden, want dat is een activiteit tijdens dewelke ik vredig kan nadenken over alles wat ik hoor, over de stommiteiten die gij beging bijvoorbeeld.  Maar spreek dan toch !  Ik zit hier toch niet voor niets te zitten. Ik ben hier nedergedaald ter aarde met Pasen en het is nu al Kerstmis en nog heeft er niemand gesproken.  Spreekt dus en ik zal luisteren met gezwollen aderen en één vollen blaas want ook god moet af en toe eens zijn binnenste ledigen van al die onreine dingen.  Maar spreekt dan toch !

16:04 Gepost door God | Permalink | Commentaren (23) |  Facebook |

Teller

Zo'n teller lijkt me hoogst onbetrouwbaar.  Ik geloof niets als ik het niet eerst zie (ha ha, heeft u 'm ?), dus zie ik me genoodzaakt een extra teller ter verificatie van de voorgaande te zetten. Omdat ook die teller niet zeker juist loopt en beide tellers eventueel dezelfde fout kunnen maken, heb ik er nog een derde teller bijgezet.
 
Om echt alle fouten uit te sluiten...

11:30 Gepost door God | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Titel

Gij zijt hier niet welgekomen, gij toevallige bezoeker die op dit uur des verderfs niets beter weet te doen dan hier uw vermaledijde tijd te verspillen aan nutteloze blogs.
 
Scheer u weg !  Maak voort en laat mij gerust, stelletje maniakken !
 
Zeg maar dat god het gezegd heeft.
10:45 Gepost door God | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |